Personuppgiftspolicy

Genom att genomföra ett köp eller registrera dig som kund samtycker du till att Hozelock AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hozelock AB lagrar kundens personuppgifter i syfte att administrera och hantera kundens ordrar, kundtjänstärenden och för utskick av erbjudanden. 

Alla personuppgifter som Hozelock AB lagrar behandlas med största sekretess och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).