FAQ

Bevattning

F: Min slangvinda läcker vid ingående vatten. Kan man köpa en ny?
S: Ja den kan köpas, art.nr 21-2169 Krankoppling 5/8" för vindor och vagnar finns i vår webshop.


F: Jag har förlagt min bruksanvisning. Kan jag få tag på en ny?
S: Det går bra att ladda ner bruksanvisningar från vår hemsida www.hozelock.se


F: Var kan jag köpa ett väggfäste till min slangvinda?
S: Det kan du beställa via vår webshop.


F: Handtaget på min slangvinda/vagn är sönder. Kan jag få tag på en ny?
S: Det kan du beställa via vår webshop.


F: Min slang dras inte ut från min Auto/Fast Reel.
S: Kontrollera att säkerhetslåset är öppet.


F: Jag har en Kompakt slangvinda/vagn 2414, 2415 eller 2416 där slangen är svår att dra ut och tilltrasslad.
S: Tag bort kopplingarna i slutet av slangen och dra ut slangen genom styrbeslaget. Red ut och tag bort slangen från vindan/vagnen. Se till när du vindar upp slangen att använda handtaget i samma riktning som pilen visar på det gröna höljet.


F: J-centret för ingående vatten på min Fast Reel är lös eller läcker.
S: Kontrollera att det gröna clipset sitter fast. Om denna saknas kan J-centret vara löst eller läcka vatten. Du kan då kontakta oss på kundtjänst info@hozelock.se.


F: Min bevattningstimer fungerar inte.
S: Kontrollera att du satt in nya alkaliska batterier. Batterier bör bytas inför varje säsong. Kontrollera att du satt tiderna rätt. Vänligen kontrollera bruksanvisningen.


F: Varför kan du inte använda laddningsbara batterier - detta blir billigare i längden eller?
S: Det finns två orsaker:
1. Laddningsbara batterier har inte samma spänning som alkaliska batterier. Normala batterier är 1,5v men laddningsbara är bara 1,2v. Din bevattningstimer som behöver 3 volt för att arbeta får bara 2,4 volt innan du startar.
2. Normala batterier laddar ut gradvis och ganska konstant. Detta märks av att batteri funktionen, så att timern hindras från att öppnas om den inte kan stänga. Laddningsbara batterier ger full spänning ända tills de är nästan slut då kraften rinner ut. Detta märks inte av timerns låga batteri funktion. Resultatet är att timer kanske har tillräckligt med kraft att öppna men inte att stänga igen och du förlorar mycket vatten.


F: Det kommer inget vatten från mitt automatiska bevattningssystem.
S: Kontrollera att du har monterat droppmunstyckena korrekt, vänd upp dem. Kontrollera att du har en riktigt storlek på systemet, om systemet är för långt eller överbelastat med munstycken blir ditt vattenflöde påverkat.


F: Vatten rinner ut i ändan på matarslangen.
S: Detta hindrar du med en ändplugg, art.nr 28-2769 som kan beställas via vår webshop.


F: Jag har grävt ner mitt automatiska bevattningssystem, behöver jag ta in det för vinterförvaring?
S: Du kan lämna kvar matarslangen under vintern bara du tar bort ändpluggen och spolar igenom systemet ordentligt. Du måste ta bort munstycken, tryckreducerare och bevattningstimer, tag ur batterierna ur bevattningstimern och förvara allt så att frosten inte kan nå dessa delar.


F: Kan jag lämna min slang och/eller slangvinda/vagn ute under vintern?
S: Nej, vi råder dig starkt att ta in slang och slangvinda såvida den inte används. Alla våra väggmonterade slangvindor är lätta montera ner från väggen och slangvagnar rullas lätt in.


F: Min Auto Reel drar inte slangen tillbaka. Vad kan jag göra?
S: Dra ut all slang. Rensa bort eventuell smuts från utsidan av slangen såsom sand, smuts etc. med fuktig trasa. Häll vatten i vindan där slangen förvaras några gånger och vänd på den för att hälla ut vattnet, så kommer ev. smuts ut. Låt sedan slangen sakta dra sig tillbaka med att sakta gå till stoppet. Detta gör oftast att slangen rullas upp ordentligt igen. Gå alltid tillbaka till vindan och håll slangen i handen. Undvik att släppa slangen vid tillbakarullning. Detta är inte bara farligt utan kan också orsaka skador på vindan.

Trycksprutor

F: Jag har förlorat munstycket till min spruta. Kan jag köpa ett nytt?
S: Det kan du beställa via vår webshop.


F: Mitt handtag har spruckit. Kan man få tag på en ny?
S: Det kan du beställa via vår webshop.


F: Min spruta slutar inte att spruta när avtryckaren är avstängd.
S: Den mest sannolika orsaken är grus eller smuts i reglaget. Ta loss reglaget från handtaget, gör rent ordentligt och sätt tillbaka. Om sprutan inte stängs omedelbart och fortsätter att droppa kan det bero på att luft finns i strålröret. För att ta bort luft, håll strålröret i en vertikal position från dig, tryck på reglaget på och av tills luften är borta, fortsätt sedan att spruta.


F: Var kan jag köpa reservdelar?
S: Det kan du beställa via vår webshop.


F: Kan jag köpa en reservdelsflaska för min spruta?
S: Nej, det finns inte att få tag på.


F: Min tryckspruta läcker någonstans men jag kan inte hitta läckaget.
S: Ett enkelt sätt är att fylla trycksprutan 1/4 med rent vatten. (Om det finns kemikalier rester kvar, så använd handskar och skyddsglasögon). Pumpa upp trycket och vänd sprutan upp och ner, alla o-ringar i sprutan är nu täckta av vatten så det är enkelt att se var det läcker. Ersätt o-ringar eller dra åt komponenterna vid behov.


F: Varför behöver jag byta mina packningar så ofta på min spruta?
S: Detta kan bero på många saker. Här är några av förklaringarna.
1. Sprutan är lämnad med trycket på, se till att släppa trycket genom att dra i tryckuttaget efter användning.
2. Kemikalier har lämnats i sprutan, gör rent efter kemikalie användning och spola med rent vatten.
3. Kemikalier som använts är aggressiva, använd endast trädgårdskemikalier för att behandla ohyra eller problem. Använd inte sprutan som en pistol för att spruta målartinner eller någon annan kemikalie.
4. Sprutan har lämnats i solen, detta kan orsaka att o-ringar torkar ut, se till att sprutan inte står i direkt sol ljus.
5. O-ringarna är inte smörjda, se till att o-ringar och packningar i sprutan blir regelbundet insmorda av vaselin, flytande parafin eller något liknande.

Damm

F: Vad är ett Damm system?
S: Det är ett system för filtrering, renlighet och bibehålla en hälsosam klart damm vatten i trädgårdsmiljö. Ett Damm system består av 3 delar:
Filter - Filtret arbetar genom två vägar. Mekanisk filtrering sorterar effektivt bort smuts och skadliga partiklar. Biologisk filtrering innebär att när vattnet går igenom biomedian, så löser den upp smutspartiklar vilket stimulerar den bakteriella aktiviteten.
UV - en UV-renare klumpar ihop algerna som orsakar grönt vatten så att filtret kan ta bort det.
Pump - Pumpen pumpar vattnet direkt till UV-renaren och filtret. Rörelsen i vattnet ger också syre till vattnet, vilket behövs både för fisk och de nyttiga bakterierna i dammen.


F: Hur installerar jag mitt Damm system?
S: Sätt pumpen i botten av dammen, så långt bort som möjligt från där vatten kommer tillbaka till dammen och i den djupaste delen. Filtret och UV-renaren eller enbart filtret de flesta av våra filter innehåller uv-ljus, vid kanten av dammen ihopkopplade med en slang med största dimension för att ge bästa genomflöde. Dammvattnet pumpas till filter och ev. UV-renare och pumpas sedan vidare tillbaka till vattnet.


F: Vilket filter och pump ska jag använda till min damm?
S: Den avgörande faktorn för val är volymen. Det första att göra är att räkna ut detta genom att använda följande:
Medellängd (m) x Medelbredd (m) x Medeldjup (m) x 1000 = Dammvolym i liter
Lägg till 25% om dammens djup är mindre än 70cm.
Lägg till ytterligare 25% om dammen är i solljus under dagen.
Siffran som du kommer fram till är storleken på filtret du skall leta efter ex. om du landar på 5500 liter då skall du välja ett filter för 5500 liter. Om storleken på din damm hamnar mellan 2 filter välj alltid det större filtret då det är bättre att överdimensionera än underdimensionerna. När det gäller pumpen finns det en gyllene regel om att storleken skall vara hälften av dammvolymen så att hälften av dammvattnet filtreras varje timma.


F: Installerar jag hela systemet tillsammans?
S: Till att börja med skall UV:en inte sättas på förrän filtret har mognat. Detta kan ta ca 6-8 veckor, detta är en process där filtret bygger upp nyttiga bakterier som gör att dammen blir nyttig.


F: Hur lång tid tar det innan dammen blir klar?
S: När dammen är mogen märks en skillnad inom en vecka efter att UV:en startats och vara helt klar inom 2 veckor.


F: Hur länge håller UV-lampan?
S: Lampans maximala livslängd är 12 månaders bruk. Vi rekommenderar därför att byta lampa inför varje säsong.